Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Aerobik

Aerobik
120.00 Kuna

Autor: Milan Cvetković
Format: 17 x 24 cm, 416 str., meki uvez
Cijena: 120,00 Kn (17 Eura)
ISBN: 978-86-80231-61-7

:

+
-

Priručnik AEROBIK namjenjen je prvenstveno studentima kineziološkog fakulteta, studentima fitnes akademija, aerobik instruktorima, fitnes trenerima, vježbačima aerobika i fitnesa i svima onima koji se interesuju za ovaj masovni pokret današnjice.
Priručnik je proizašao iz autorove doktorske disertacije „Efekti različitih pro¬grama aerobika kod studenata fakulteta fizičke kulture". Programi proučavani u disertaciji bili su haj-lou i step aerobik, dva, bez sumnje, najpopularnija aerobika današnjice. Rezultati istra¬živanja su pokazali da su utvrđeni značajni efekti u transformaciji morfoloških karakteristika, karakteristika tjelesnog sastava, snage, koordinacije, gipkosti i aerobne izdržljivosti kod onih vježbača koji su bili obuhvaćeni pomenutim aerobik programima. Kod vježbača koji su upražnjavali druge oblike vježbanja to nije bio slučaj.
Popularnost step aerobika ne jenjava već petnaest godina, a popularnost njegovog „starijeg brata" haj-lou aerobika i cjelih trideset. Uzimajući u obzir „epidemiju" svetskih razmjera koja se ogleda u ugrožavanju jedne od osnovnih čovjekovih potreba - potrebe za kretanjem, a usljed suvremenog načina života prepunog nesigurnosti, stresa, brze hrane,..., sve veći broj ljudi upravo u ovim programima traže zadovoljenje svojih motoričko-funkcionalnih, zdravstvenih, estetskih i psiho-socijalnih potreba. Gibanje uz muziku, u prijatnom ambijentu fitnes centara, s ljudima istih rekreativnih opredjeljenja i uz vodstvo instruktora koji zna motivirati za rad, čini se do¬brim rješenjem za zadovoljenje pomenutih potreba. Zadovoljenje može biti tim potpunije što se više zna o onom šta se upražnjava. Otuda i ovaj priručnik.
U priručniku prvo je dat kratak osvrt na one segmente antropološkog statusa na koje se aero-bik vježbanjem može uticati u značajnoj meri, potom je definiran fitnes, kao pojam šireg značaja od aerobika, a potom su date mnogobrojne informacije o aerobiku, s akcentom na haj-lou i step aerobik, kao dva najpopularnija njegova vida danas.
Autor smatra da je, između ostalog, doprinos ovog priručnika stručnoj praksi veliki broj tlocrtom datih aerobik koraka s preciznim informacijama o početnom stavu, dužini trajanja koraka i izvođenju koraka, kao i znatan broj primjera zapisa haj-lou i step aerobik satova s pre-cizno datim informacijama o uvodnim djelovima sata, glavnim djelovima sata, u sklopu kojih su date stručno zapisane koreografije i skice vježbi snage, kao i završnim djelovima sata, sa skicama vježbi istezanja.

Sadržaj
1.UVOD 5
2.UTJECAJ AEROBIKA NA ANTROPOLOŠKI STATUS 

Morfološke karakteristike
Tjelesni sastav
Procjenjivanje tjelesnog sastava
Motoričke sposobnosti
Izdržljivost 
Aerobna izdržljivost
Snaga 
Gipkost 
Koordinacija
AEROBIK
Pojam fitnessa
Fitnes programi
Pojam aerobika
Termin aerobik
Istraživanja o aerobiku
Povijest aerobika
Ciljevi aerobika 
Principi rada aerobika
Trenažno opterećenje u aerobiku
Terminologija u aerobiku
Muzika u aerobiku
Klasifikacije u aerobiku
Struktura sata aerobika
Sastavljanje koreografije i metodski postupci učenja
Vođenje grupe ili komunikacija (znakovi u aerobiku)
Osnovne karakteristike haj-lou aerobika
Osnovne strukture koraka u haj-lou aerobiku
Osnovne strukture pokreta ruku u haj-lou aerobiku
Osnovne karakteristike step aerobika
Dimenzije stepera 
Osnovne karakteristike rada na steperu
Osnovne strukture koraka u step aerobiku
Osnovne strukture pokreta ruku u step aerobiku
Časovi haj-lou i step aerobika sa zapisima koreografija
Primeri časova haj-lou aerobika sa zapisima koreografija
Primjeri satova step aerobika sa zapisima koreografija

 

 

:

+
-

image77481 image4294 image1361 image66941 image65921

VIŠE OD 120 SPORTSKIH NASLOVA !!!